Fortsatt oro i Belfast

Föräldrarna till de katolska skolbarnen i Belfast i Nordirland som attackerats tre dagar i följd när de försökt ta barnen till skolan gick på torsdagen på nytt den omstridda vägen till skolan genom ett protestantiskt område.
Glåporden haglade över flickorna men inget allvarligare intemezzo inträffade. Föräldrarna hade beslutat att rådgöra med de brittiska säkerhetsstyrkorna innan de promenade iväg.