Revisorskritik mot kommunledning

Läget för komunens ekonomi är utomordentligt allvarligt anser ordföranden för kommunens revisorer, Claes-Göran Nilsson. Nämnderna ser ut att göra ett sammanlagt underskott på 106 miljoner i år och då borde omorganisationer som beställar- och utförarnämnder få vänta, säger han.
Kommunens revisorer har under flera år i följd riktat kritik mot kommunledningens sätt att hantera ekonomin. Sedan 1996 har kommunen fått drygt en halv miljard mer att röra sig med och då borde inte kommunen vara på väg mot ett underskott på 62 miljoner i år, enligt Claes-Göran Nilsson. Kommunledningen borde sätta sig med sina bästa byråkrater och fundera på hur årets beräknade underskott skall ''hämtas hem''. -Det kan inte vänta, säger Claes-Göran Nilsson.