Åldersgräns för busskort kan sänkas

Det finns för få bussförare i landet, enligt Bussbranschens riksförbund. För att locka ungdomar vill Bussbranschens riksförbund sänka åldersgränsen för att få ta busskort, från 21 till 18 eller 19 år. (SR Östergötland)