70 får går på Camfil i Trosa

Företaget Camfil i Trosa säger upp 70 av de 350 anställda.
Orsaken är framförallt att det gått dåligt ekonomiskt och det beror också på ändrade konkurrensförhållanden. Samtidigt som det gått bra för Camfil Component på den europeiska marknaden, har det gått sämre på den amerikanska. Bolaget tillverkar dammsugar- och bilkupéfilter.