17åring kränkt på behandlingshem

Mamman till en 17-årig pojke i Värnamo har anmält behandlingshemmet Slättängshammar i Sandhem utanför Mullsjö till länsstyrelsen. Hon anser att behandlingen på hemmet är förnedrande.
Slättängshammar är ett hem med sex platser för ungdomar med problem. Det är allvarliga anklagelser som en kvinna i Värnamo för fram i sin anmälan, både mot behandlingen och mot socialförvaltningen i Värnamo, som placerade hennes 17-årige son på hemmet. Både sonen och en kamrat har berättat att dom vid flera tillfällen beordrades att gå på glödande kol och duscha i kallvatten efter att ha tvingats bada i en isvak. Mamman ifrågasätter också personalens uppträdande och hävdar att ungdomarna hotats på olika sätt. 17-åringen rymde till slut från Slättängshammar och han är nu placerad på ett slutet behandlingshem. Stefan Roman på länsstyrelsens sociala enhet säger till Nyheterna att det är mycket allvarligt om det gått till så som det hävdas i anmälan. Nu begärs yttranden från både behandlingshemmet och socialförvaltningen i Värnamo. Därefter avgörs om det finns fog för att kritisera vården. Västgötakollektivet driver förutom Slättängshammar i Sandhem också behandlingshem i Falköping och Tidaholm och har anmälts och granskats tidigare. Då har det gällt den höga personalomsättningen och vården av en flicka. Men så sent som i våras kom länsstyrelsen i Västra Götaland fram till att vården fungerar bra.