P1 idag: Linné som läkare.

Botanikern och hypokondrikern Linné var faktiskt också läkare - det var hans första yrke. Sin doktorsavhandling skrev han om malaria som var vanligt i Sverige på hans tid. Vetandets värld idag tisdag 22 maj kl 12.10 och 23.07 i P1.

Linné praktiserade läkaryrket några år i Stockholm, och syfilis hörde de sjukdomar han behandlade. Sin doktorsavhandling skrev han om malaria som var vanligt i Sverige på hans tid, inte minst i Uppsala där han bodde. Från början trodde han att sjukdomen orsakades av kontakt med lera - vilket han senare reviderade till att det handlade om små kryp. Men en landvinning gjorde han i avhandlingen - han satte nämligen fingret på fenomenet inkubationstid. Sven Britton som håller kurser i ”linneansk medicin” vid Karolinska Institutet vill också lyfta fram läkaren Linnés ivrande för sjukdomsförebyggande friskvård. Hör Björn Gunérs Vetandets värld idag kl 12.10 och 23.07 i P1.