Räta linjen blir väg 56

Hela vägsträckningen från Gävle till Norrköping via Katrineholm, den så kallade Räta linjen, kommer i fortsättningen kallas väg 56. Idag har den sträckan olika vägnummer.

Vägverket hoppas att det nya vägnumret ska bli tydligt för trafikanterna och på så sätt är det tänkt att den sträckan ska avlasta Stockholmsregionens nord-sydliga trafik.

Samtidigt hoppas Vägverket att den ska sammanlänka Norrlandskusten med sydöstra och västra Sverige.

Anledningen till förändringen är den starkt ökade tillväxten i Mälardalen.