Linné som skolpojke

Sven Börjesson rapporterar från Carl von Linnés barndoms skola i Växjö i Studio Ett. (26 januari 2007)