Metallkritik mot Lear-lösning

Den höga sjukfrånvaron på Lear Corporation i Trollhättan väcker förvåning också på Metall centralt. Anders Farbe som är Metalls presstalesman säger till Radio Väst att 25% sjukskrivna är unikt. Lear och facket har bland annat kommit överens om ett lönepåslag på 1000 kronor i månaden till den som jobbar 100% och inte är sjuk. Anders Farbe är kritisk till den lösningen och menar att företaget istället borde åtgärda sina problem med arbetsmiljön och anställa mera personal.