Bidrag för att öka befolkningen

Klippan och Perstorps kommuner får vardera en och en halv miljon kronor för att få folk att stanna i kommunen.
Både Klippans och Perstorps kommuner får med stor sannolikhet vara med och dela på 400 miljoner kronor som regeringen tänker dela ut till kommuner med vikande befolkningsunderlag. Både Perstorp och Klippan finns med bland de 100 svenska kommuner där fler människor flyttar från än till kommunen, skriver NST/HD. Tillskottet hamnar på runt 1,5 miljoner kronor per kommun och får användas utan några krav eller förbehåll från regeringen.