Dyrt skyfall för Sundsvall

Skyfallet över Sundsvall i förra veckan blev kostsamt. Totalt kan slutnotan komma att hamna på 40 miljoner kronor, det visar beräkningar som Sundsvallstidningarna gjort.
Den största smällen drabbade Sundsvalls kommun i form av vägar som måste lagas, vägtrummor som måste bytas och broar som behövde förstärkas. Stadsbyggnadskontoret räknar med utgifter på 8 miljoner kronor. Vägverket har fått merkostnader på cirka 6 miljoner kronor. Därtill kommer massor av skadeanmälningar som strömmat in till försäkringsbolagen. Banverket har ännu inte räknat ut sina kostnader.