Sociala problem ökar

De sociala problemen i Eskilstuna ökar kraftigt samtidigt som det inte finns tillräckligt med resuser.
Det är en slutsats man kan dra av socialförvaltningens senaste delårsbokslut. Den talar bland annat om ökad kriminalitet och missbruk bland ungdomar. Ekonomin för socialförvaltningen pekar på ett underskott i år på drygt 8 miljoner kronor. Situationen är oroande och fortsätter utvecklingen som första halvåret stiger kostnaderna kraftigt, skriver förvaltningsledningen i delårsbokslutet.