Idag startar Nordmalingsmålet i Hovrätten

Det kan komma att bli en månadslång förhandling som ska komma fram till om det finns renbetesrätt för samebyarna i området runt Nordmaling eller inte, hovrätten har avsatt fem veckor för sina förhandlingar.

Samebyarna vann tvisten i tingsrätten och nu är det Hovrätten, som efter att markägarna överklagat, ska fälla sin dom i målet.

Advokat Ulrika Sundin Bonnedal som representerar markägarna i målet säger att Markägarna i det mesta är överens med renägarna, men det finns viktiga moment där åsikterna går isär. Förarbeten som fått för stort inflytande i tingsrättsdomen men också hur ett litet ord på fem bokstäker ska tolkas, -TRAKT, hur stort är detta område.

Alla markägare från tingsrätten finns inte med i Hovrätten.

14 av dom valde att efter tingsrättens dom bryta sig ur den större gruppen och med nya advokater begärde dessa att ytterligare bevisning skulle tillföras målet. Men fick NEJ på detta av Hovrätten och därmed gäller tingsrättens dom på dessa fastigheter i området där det nu på grund av hovrättens nekande finns renbetesrätt.

Men detta kommer inte att påverka möjligheterna att vinna målet i hovrätten för de markägare som finns kvar i målet säger advokat Ulrika Sundin Bonnedaltill Radio Västerbotten