Naprapati hjälper ryggpatienter bättre än gängse läkarråd

Patienter med rygg- och nacksmärtor får betydligt bättre hjälp om de går till en napratat än om de erbjuds de behandlingsmetoder som de flesta landsting erbjuder idag. Det visar den första stora utvärderingen som gjorts av naprapati som smärtbehandlingsmetod.

I sin studie delade doktoranden Eva Skillgate på Karolinska Institutet in drygt 400 patienter med rygg och nackont i två grupper. Den ena gruppen fick den typ av läkarrådgiven självhjälp som idag rekomenderas inom många landsting.

Den andra fick vid sex tillfällen träffa en naprapat – alltså en person som specialiserat sig på att avhjälpa bland annat smärtproblem genom behandla kroppens leder, senor och mjukdelar.

Mer än hälften hjälptes

Och resultatet, som idag publiceras i den amerikanska tidskriften Clinical Journal of Pain, visar att mer än hälften av de patienter som besökt naprapat kände sig väldigt mycket bättre efter 12 veckor. Av dem som fått landstingens läkarråd upplevde bara var tionde patient motsvarande förbättring.

Naprapatins roll som smärtabehandlingsform är omdiskuterad. Hittills har ganska lite forskning funnits för att backa upp metoden, och idag har en majoritet av de svenska landstingen – 14 av 21 – valt att inte subventionera sina patienters naprapatbesök.

”Börja subventionera!”

Jan Arvidsson, ordförande i svenska naprapatförbundet, tillhör dem som tycker att det nu borde vara dags att släppa in också naprapatin i sjukvårdens finrum – att börja subeventionera. Det här handlar inte om att ge sveriges naprapater mer jobb, menar han, utan om att ge fler patienter möjlighet att ha råd med en behandlingmetod som redan idag lockar till över en och en halv miljon behandlingtillfällen per år i Sverige.

– Det är ju inte genom subventioner och annat från skattemedel som det här har vuxit till sig. Det är genom att patienter har hittat naprapater som har gett tillräckligt bra resultat för att patienten ska skicka sin granne också.

Kristoffer Gunnartz
kristoffer.gunnartz@sr.se