Halvt löfte om vägpengar

Vägnätet i Västerbottens län ska återställas, det beskedet lämnade näringsminister Björn Rosengren på ett offentligt möte i Lycksele igår kväll.
8 miljarder skulle det kosta att rusta upp vägarna i övre Norrland. Det ska vi klara av på en 10 till 12 årsperiod, sa Björn Rosengren. I budgetöverenskommelsen säger man att 150 miljarder ska satsas på vägunderhåll, rekonstruktion och tjälsäkring. Där finns norrlandsvägarna med, både grus och asvaltvägar. Den största vägsatsningen hitills enligt Björn Rosengren. ''Jag har kört på dåliga vägar i norrland och andra delar av landet, och därför har jag drivit vägfrågan,'' sa Björn Rosengren. Men alla i publiken i Lycksele lät sig inte nöjas med det. Lena Backlund, som arbetat för att väcka opinion för grusvägarna, krävde klarare besked om vägpengarna. Då preciserade Rosengren sig och sa att redan 2002 ska upprustningen starta.