En samisk vecka ska anordnas i Stockholm

En samisk vecka planeras att anordnas i Stockholm i månadsskiftet oktober-november. Förebilden är den samiska veckan i Umeå som blivit större för varje år. Evenemanget ska vara ett samarbete mellan olika muséer och organisationer i Stockholm.

Viktoria Harnersk, Samernas riksförbund, tror att en samordning av de aktiviteter som ändå sker på många håll i Stockholm ger en samlad kraft att nå ut med information och budskap om det samiska samhället. Därför tycker hon att en samisk vecka i Stockholm är bra.

Ambitionen är inte att i det här läget en samisk vecka i klass med den som Umeå har. Hon tycker att det finns ett behov av en samisk vecka i Stockholm.

- Ja, det finns ju ett stort behov av att nå ut till samhället runtomkring med samiska frågor, budskap, försäljning och sådana saker, säger Viktoria Harnesk.

Hon menar att samerna i Stockholm också har ett behov av att träffas och uppleva vilket de kan göra via sameföreningen.