Bilförsäljare uppmanas ersätta kund

En bilförsäljare i Karlshamns bör betala 25 000 kronor till en kund, det anser Allmänna reklamationsnämnden.

Kunden köpte i september förra året en bil av företaget och efter fem månader havererade motorn.

Nämnden skriver att felet bör har funnits vid köptillfället och därför ska nu företaget ersätta kunden för de kostnader som uppstod.