Regionen vill ha mer tågkapacitet

Regionförbundet i Uppsala län vill att kapaciteten ökar på järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Det är regionens svar på de planer som Banverket har för framtiden, bland annat har utbyggnaden av Ostkustbanan skjutits på framtiden.

Margareta Rönnblom på regionförbundet säger till Upplandsnytt att det mest akuta är en höjd kapacitet på just sträckan Uppsala-Stockholm för att kunna införa stopp i till exempel Bergsbrunna och Alsike.

Rönnblom är också kritisk till att Vägverket skjutit på en upprustning av riksväg 67 från Tärnsjö och norrut.

(där bland annat bygget av Ostkustbanan i norra Uppland skjuts på framtiden. Skutskär och Furuvik.

förbi Gamla Upsala.

mest akut att höja kapaciteten uppsala-stockholm, banverket-sl-sj

stopp i bergsbrunna-alsike plankorsning Knivsta.

byggstart av riksväg 67, skjuts upp.

(

Det är viktigt att tågtrafiken

del av förbundets remiss-svar till Vägverket och Banverket.

reviderade planerna - riskerar förskjutas. skutskär

hela dalabanan som skjuts på framtiden.

uppskjutet en del i Skutskär. 2015.