Risk för hot och våld oroar

Rädslan för hot och våld hos handelsanställda är ett stort arbetsmiljöproblem, det framgår av en rapport från Arbetsmiljöinspektionen i Umeå.
Beredskapen att hantera och bearbeta hotfulla situationer har blivit betydligt bättre sedan den förra tillsynskampanjen genomfördes 1994. Under fyra år har livsmedelshandeln studerats ingående. Tunga lyft och ensidigt upprepat arbete är det som skadar butikspersonalen mest.