60-talet dispenser från ålfiskeförbud

SKÅNE. I Skåne har ett 60-tal fiskare fått dispens från förbudet att fiska ål.
Sedan tre veckor tillbaka är det förbjudet med ålfiske utan tillstånd.

Anledningen till förbudet är att ålen är utrotningshotad och uppsatt på Artdatabankens rödlista.

De som har fått dispens är yrkesfiskare. Ett tjugotal ansökningar har fått avslag. Det rör sig framför allt om fritidsfiskare och om fiskare som har ål som komplement till annan fångst.

Om man tittar på antalet utdelade tillstånd i hela landet så minskar antalet svenska ålfiskare nu kraftigt.

Hittills har strax under 400 fiskare fått tillstånd till att fånga ål. För två år sedan rapporterade omkring 750 personer till Fiskeriverket att de bedrev ålfiske.