Svårt att köpa älgkött

Många butiker vill inte inte sälja älgkött, de tror att det blir svårsålt. I stället exporteras älgköttet från länets älgjakt.
Två slakterier i inlandet räknar i år med att ta emot omkring 1000 älgkroppar. Men intresset hos butikerna i länet är svalt, säger Per Dahlgren på Rusksele Rökeri. Nu i september har man kanske en viltvecka och säljer älgkött, men resten av året tycker flertalet butiker i länet att älgkött är en för liten produkt att sälja, säger Per Dahlgren. I Rusksele kommer omkring 400 älgkroppar in i år, och Grundnäs Kött utanför Malå köper in ännu fler. Det kött som inte går att sälja till butiker i länet säljs söderut eller exporteras till Tyskland.