Patientföreningar positiva till slopade subventioner på allergimediciner

Göteborgs patientföreningar för astma och allergi är positiva till slopningen av högkostnadsskyddet och subventionerna för vissa mediciner. Det gäller fyra allergimediciner och fyra hostmediciner.

Föreningarna anser att det är bra att den relativt nya myndigheten, Läkemedelsförmånsnämnden, nu granskat allergi och astmamedicinerna för att slopa de minst effektiva.

Samtidigt påpekar föreningarna att det dröjer innan det märks för de berörda om reformen fungerar ordentligt.