Transportproblem för vind-el

Flera företag vill bygga vindkraftverk i länet, men elnätet räcker inte till för att transportera elkraften söderut.
I dag hålls ett möte där man ska diskutera vindkraftens framtid i Västerbottensfjällen och problemen med att transportera elen. Det finns planer på att bygga ut vindkraften i Västerbottens fjällvärld. Men det finns också problem med den idén. För bygger man ut vindkraft här i norr, då räcker inte Vattenfalls elnät till för att transportera den här elen söderut. Hans Erik Flodin på Nordanvind vindkraft vill bygga i Tärnabyområdet, men säger att det blir problem eftersom elnätet inte räcker till. Vid mötet deltar också Vattenfall och Svenska kraftnät, och Hans Erik Flodin hoppas att frågan nu ska lyftas till regeringsnivå.