Laisvallbrytning fortsätter

Det blir fortsatt drift av Laisvall-gruvan under oktober.
Det har ledningen för gruvan beslutat efter att ha sett att det finns ekonomi i att köra ytterligare en månad, enligt Bo Johan Nilsson, områdeschef i Laisvall och chef för Bolidens Svenska Gruvor. Sedan varslet i januari har ett 25-tal anställda lämnat Laisvall. Resten av personalen har nu informerats om den förlängda arbetstiden.