Färre personliga assistenter tas bort än väntat

Nu reagerar Barn och Ungdomsnämndens ordförande i Gävle kommun Jens Leidermark på all den oro som har skapats över att Gävle kommun ska dra ner sina personliga assistenter i skolan från ca 90 till ca 10 stycken. Enligt Jens Leidermark så kommer det endast bli ca 20 st färre personliga assistenter i skolan. Skillnaden är bara att man döper om dem till elevassistenter och försöker ge dem en heltidstjänst.

Ja, barn och ungdomsnämnden räknar med att få ta över pengapåsen från socialtjänsten när det gäller den här frågan. Det innebär att man ska ha kvar 10-20 personliga assistenter i skolan - Det kräver lagen. Resterande 50-70 st ska då istället kallas för elevassistenter. Men vad då de ska göra är fortfarande oklart och det är mycket som talar för att de blir skolorna själva som får avgöra vad elevassistenterna ska användas till. 

Alla ska få en heltidstjänst
Grunden till hela den här omställningen är att socialdemokraterna i Gävle kommun har lovat att alla kommunanställda som vill ha en heltidstjänst - ska få det. Om detta skulle ske så kommer det i praktiken bli ca 20 färre personer inom skolan som arbetar som personlig assistent eller som elevassistent , som man nu vill kalla dem för.