Besvikelse hos LRF

Länets bönder är besvikna på regeringen. Om inte avgifterna sänks som regeringen lovat halkar jordbruket efter.
Lantbrukarna tycker att höstbudgeten inte stämmer med den överenskommelse LRF gjorde med regeringen i våras. Då lovade regeringen att avgifterna för handelsgödsel skulle slopas och att man skulle se över dieselskatten. Inget av detta är med i den överenskommelse regeringen gjort med vänstern och miljöpartiet. LRF:s ordförande i länet, Bernt Wikström är besviken och säger till P4 Västerbotten att det svenska skogs- och jordbruket kommer att halka efter omvärlden om avgifterna inte sänks.