Sorselsågen kommunköps

Sorsele kommun vill snabbt köpa den nedlagda sorselesågen.
Ett extramöte i kommunfullmäktige ska på tisdag i nästa vecka avgöra om affären ska genomföras. Det handlar om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd säger kommunalrådet Laila Borgström. Sågen ingår i den satsning på vidareutveckling av träförädlingen i Sorsele som kommunen vill göra och som man utreder just nu. Om inte kommunen agerar är risken att delar av sågen säljs ut, säger Laila Borgström, socialdemokratiskt kommunalråd i Sorsele, till P4 Västerbotten. Hon tycker inte att kommunen tar någon risk eftersom den tänkta köpeskillingen på 5,5 miljoner är låg med hänsyn till värdet på de byggnader och den mark som ingår.