Landskapsskydd upphävs på Öland

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva landskapsskyddet på Öland. Skyddet infördes 1966 för att styra bland annat anläggning av enskilda vägar, dikningar och ny bebyggelse.

Nu finns ny lagstiftning , bland annat i plan- o bygglagen och i miljöbalken.

I Borgholm kommun upphävs landskapsskyddet helt  medan det kommer finnas kvar tills vidare i den del av Mörbylånga kommun som ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.