Många skadade på jobbet i Halland

Förra året skadades drygt 1000 personer i Halland i arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning. Det är en ökning med 20 procent sedan året innan. Halland ligger högt i statistiken över arbetsplatsolycker i en riksjämförelse.

En fjärdedel av olyckorna inträffade i tillverkningsindustrin. Många olyckor sker också inom hälso- och sjukvård och byggverksamheten. Jord- och skogsbruk svarar för en relativt liten andel av olyckorna, 33 stycken förra året att jämföra med till exempel utbildning och forskning där 89 personer skadades. Statistiken kommer från arbetsmiljöverket.