Stora hål i älgstängslet släpper igenom viltet

Viltstaken längs 25:an visar stora brister. Bara mellan Ryssby och Målaskog finns i varje fall 15 ställen där viltet kan gå över.

Bengt Ektoft är skyddjägare i Ryssby och har varit ute på 35 fall av viltolyckor och eller skadat vilt sedan i februari.

På vägverket säger man att man tittar till stängslen varje vecka men inte upptäckt bristerna. Men nu ska man göra en noggrannare undersökning.