Oroas över sjukvården på ön

Den kraftiga nedrustningen av försvarets sjukvårdsberedskap på Gotland oroar nu landshövding Lillemor Arvidsson och kommunalrådet Hans Klintbom.
I en skrivelse till Försvarsmaktens högkvarter påpekas att vid ett mycket omfattande nödläge med många skadade, är det av yttersta vikt att alla tillgängliga resurser på ön snabbt kan mobiliseras - och särskilt viktigt är att det finns ett fältsjukhus. Det är också angeläget att Försvarets sjuktransporter - bland annat helikoptern - bibehålles och att det lager av läkemedel som finns också blir kvar i framtiden. Enligt Arvidsson och Klintbom måste sjukvårdsresurserna på ön samutnyttjas vid svårare olyckor.