Aborter ska inte registreras

Kvinnor som genomgår abort kommer inte att registreras med personnummer. Det beslutade regeringen på torsdagen. I fortsättningen kommer registren bara att innehålla uppgifter om diagnos, tidpunkt för vården, patientens ålder och planerad vård. Därmed går det fortfarande att få en uppfattning om vilken ålder kvinnan har vid aborten, utan att för den skull röja hennes identitet.
Debatten om registreringen av aborter blossade upp för snart ett år sedan när det blev känt att Socialstyrelsen hade planer på ett mer heltäckande abortregister. I dag registreras alla diagnoser och behandlingar i slutenvården, även aborter. En av kritikerna mot ett abortregister var socialminister Lars Engqvist som förklarade att han ville utreda om registret är integritetskränkande. I en kommentar till torsdagens beslut säger Engqvist att det innebär att ingen ska behöva känna oro för att få sin personnummer registrerat i samband med abort. Enligt socialministern är det ett sätt att ytterligare garantera och förstärka den fria aborträtten i Sverige. Torsdagens beslut innebär också att även behandlingar som utförs i öppenvård som inte räknas till primärvården registreras.