Virgin frågar Näringsministern

Vad tänker Näringsministern göra med med anledning av Flextronics uppsägningar på Gotland? Den skriftliga frågan ställer den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lilian Virgin till näringsminister Björn Rosengren.
Flextronics uppsägning av 475 personer skulle under alla förhållanden vara ett hårt slag för Gotland, men blir extra hårt i ett läge där vi arbetar för att klara effekterna av försvarsnedläggningarna. Staten har åtagit sig att göra aktiva insatser i det arbetet. Men det som nu sker vid Flextronics motiverar ytterligare statliga insater. En sådan skulle kunna vara att Gotland blir stödområde under ett övergångsskede, tycker Lilian Virgin.