Miljökrav försenar Botniabanan

Ökade miljökrav i lagstiftningen gör att Botniabanebygget blir mer än två år försenat och rejält dyrare än vad som beräknats. Botniabanans vd Lennart Westberg vill därför låta en oberoende expertgrupp granska hur förseningarna påverkar Botniabanebygget ekonomiskt.
Botniabanans styrelse informerades idag om den kostnadsöversyn som pågår av projektet. Där framgår att ökade miljökrav i lagstiftningen och den detaljerade tillåtlighetsprövningen leder till ökade kostnader för projektet. Den oberoende expertgruppen ska vara klar med sitt arbete till midsommar.