Slarv med kommunala kvitton

Kommunledningen i Nyköping får nu kritik från revisorerna för brister i rutinerna kring bensinkort.
Enligt en rapport från revisorerna går det inte att utläsa om kommunledningens bensinkort används privat eftersom det saknas körjournaler. Det finns inte heller någon förteckning på hur många bensinkort som kommunledningen har. Vid revisorernas granskning har en faktura påträffats där kvitton och andra underlag helt saknats.