Narkossköterskor risk för MS

Enligt en artikel i tidningen Vårdfacket så har forskare vid Linköpings universitetssjukhus i en studie kommit fram till att narkossjuksköterskor löper tre gånger större risk är andra kvinnor att drabbas av den neurologiska sjukdomen MS.
Forskarna har gjort studien bland 85 kvinnliga sjuksköterskor som drabbats av sjukdomen och bland dom fanns 11 stycken som jobbat som narkossjuksköterskor. Siffrorna har jämförts med bl a hur många kvinnliga narkossköterskor det finns i Sverige samt hur vanligt insjuknande av ms är. Sambandet MS och narkossjuksköterskor tros vara narkosgaserna som finns i sköterskorna arbetsmiljö.