Nej till längre öppethållande

Även Kammarrätten säger nu nej till förlängt öppethållande för restaurangerna Munkkällaren och Gutekällaren på Stora Torget i Visby. Båda restaurangerna överklagade tidigare Länsrättens beslut att upphäva det förlängda öppethållandet. Men nu går alltså Kammarrätten på de boendes linje och avslår krogarnas överklagan.