Fler arbetslösa på Gotland

Antalet arbetslösa fortsätter att öka på Gotland. Den första september var 1 500 personer öppet arbetslösa på Gotland, en ökning med 100 personer jämfört med en månad tidigare. Därutöver var 440 personer syselsatta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Det innebär att arbetslösheten på Gotland nu är 5,5 procent av den arbetsföra befolkningen. Vilket är något lägre än i hela landet.