Bohusläningen stäms inför arbetsdomstolen

Grafiska Fackförbundet drar tidningen Bohusläningens annonsbolag inför arbetsdomstolen för lönediskriminering.

De tre kvinnorna som det handlar om är anställda som annonsproducenter i bolaget Annonsfyren, som ansvarar för Bohusläningens annonsverksamhet.

Kvinnorna arbetar deltid och tjänar, om man räknar om lönen till heltidslön, mellan 18 500 och 18 900 kronor. Bolaget har också fyra annonsproducenter som arbetar heltid. De tjänar mellan 19 600 och 21 400 kronor i månaden - alltså betydligt mer.

En av dessa heltidsanställda jobbade tidigare deltid och tjänade då också mindre än hon nu gör -omräknat i heltidslön. Och nu stämmer Lo-förbundet Grafiska - med hjälp av LO-TCO Rättsskydd företaget för brott mot Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

I sin stämningsansökan till arbetsdomstolen kräver facket att företaget betalar 100 000 kronor i skadestånd till var och en av de tre kvinnorna och dessutom cirka 1 500 per månad från december förra året tills det är dags för rättegång i arbetsdomstolen.

Ordförande och VD i Annonsfyren är Tommy Hermansson, som också är VD för Bohusläningen.