Gotlänningar till regionfinal

Två gotlänningar finns med i regionfinalen i teatertävlingen ''Replik'' som är ett kulturellt sammarbete mellan Koperativa förbundet KF och Riksteatern. Tävlingen vill stimulera skrivandet av komiska texter, texter med humor som vapen.
Bland 950 insända bidrag valdes 90 texter ut för att gå vidare till någon av de 9 regionfinalerna. Texterna ska ha ett humoristiskt perspektiv, behandla ett aktuellt och angeläget ämne och ta max 5 min att framföra. Bland deltagarna i regionfinalen den 6 november på Östgötateatern i Norrköping finns Peter Snickars i Fårösund och Björn-Erik Lindblom i Herrvik. En text från varje region går vidare till riksfinalen den 10 december i Stockholm, där vinnaren får 25 000:- Vid Riksfinalen spelas texterna upp av professionella skådespelare och vinnaren röstas fram av en jury.