''Bekämpa könsstympning med lag'

Religösa ledare som rekommenderar könsstympning av små flickor och erkänner att de förmedlar kontakter med könsstympare i andra länder bör åtalas. Det kräver Sveriges ordförande i EU-parlamentets utskott för kvinnors rättigheter, Maj Britt Theorin.
I en debattartikel i Aftonbladet skriver Theorin att de religiösa ledarna har ett stort inflytande och därför också ett särskilt ansvar. Bakgrunden till Theorins artikel är en dokumentärfilm i Sveriges Television där flera imamer uppmuntrar föräldrar till flickor att ta sina döttrar utomlands för omskärelse för att undgå det svenska förbudet. Lagen mot könsstympning infördes 1982. Maj Britt Theorin anser att Sverige bör följa Norges exempel och tillsätta en kommitté för att bekämpa könsstympning och Europas länder bör garantera asyl till kvinnor som riskerar könsstympning.