Flyktingmottagande orsakar underskott

Att Vetlanda kommun ökar sitt flyktingmottagande sätter nu avtryck i kommunens budget. För barn- och utbildningsnämnden betyder det att det finns ett underskott på över 2,5 miljoner kronor.

Nämnden begär nu ett tillskott på grund av det utökade flyktingmottagandet i vetlanda med just 2,5 miljon - och förutsätter ochkså att man får mer pengar om det kommer ytterligare flyktingar till kommunen i år.