Nyköpingsskola evakuerad

Nyköpings Kristna skola har fått snabbutrymmas från paviljongen på Högbrunn. Alltför dålig luft har gjort att skolan inte får användas.
Nyköpings Kristna skola har fått snabbutrymmas från paviljongen på Högbrunn. Sen i höstas har elever och personal mått dåligt av konstig lukt i lokalerna men en inspektör bedömde då att inget behövde göras. Men lukten tilltog och ett laboratoriesvar visade att skolan inte får användas. Låg- och mellanstadiets elever vistas nu provisoriskt i gamla Televerksbyggnaden på Östra Storgatan. En sanering av vissa lokaler i skolan har gjorts tidigare.