Olycka på Bromöllaskola

En byggnadsarbetare fick en vägg över sig.
Mannen höll på med arbeten på Tunnbyskolan när väggen rasade över honom. Han var vid medvetande och hade kommit loss när ambulansen anlände. Han fördes till Centralsjukhuset i Kristianstad. Det är inte känt hur pass allvarliga skador han ådrog sig.