Beslut om abortregistrering

Kvinnor som genomgår abort kommer inte att registreras med personnummer. Det beslutade regeringen på torsdagen.
I fortsättningen kommer registren bara att innehålla uppgifter om diagnos, tidpunkt för vården, patientens ålder och planerad vård. Därmed går det fortfarande att få en uppfattning om vilken ålder kvinnan har vid aborten, utan att för den skull röja hennes identitet. Debatten om registreringen av aborter blossade upp för snart ett år sedan när det blev känt att Socialstyrelsen hade planer på ett mer heltäckande abortregister.