Däggdjur hotas av utrotning

En sjättedel av alla Europas däggdjusarter kommer att vara utrotningshotade redan 2010, enligt internationella naturvårdsunionens bedömning. Till dem som redan ligger riktigt illa till hör de spanska lodjuren.

Spanska lodjur finns det bara 150 stycken kvar av, och europeiska fjällrävar har lika dåliga odds. IUCN, internationella naturvårdsunionen, världens största naturvårdsorganisation, bedömer utifrån en omfattande studie att i medeltal 15% av alla Europas 250 däggdjursarter är utrotningshotade redan 2010.

Rapporten presenterades på Biodiversitetsdagen i tisdags, och den konstaterade då också att hotet mot marina däggdjur är än mer okänt – för hälften av arterna har man inte ens så mycket uppgifter att man kan bedöma om arterna är hotade eller ej.

En gladare sida av rapporten berättar att bisonoxarna, tidigare bara hittade på zoo, nu går i stora hjordar i östra Europa.

(International Union for the Conservation of Nature)