Holländska läkare ska lockas till länet

För att förebygga en ökad läkarbrist i framtiden söker nu landstinget läkare också från Holland. Samtidigt som ett utbyte inleds med ett holländskt universitet där svenska ST-läkare ska få åka dit på studiebesök hoppas man kunna locka holländska ST-läkare till Kalmar län.

I år behövs 15 till 20 nya ST-läkare för att klara framtida pensionsavgångar och nästa år behövs ännu fler.