Svårt att utrymma sporthallen

Sporthallen i Eskilstuna är dålig ur brandsäkerhetssynpunkt.Det kan ta upp till 20 minuter att utrymma lokalen vd en eventuell brand.
Sporthallen i Eskilstuna är dålig ur brandsäkerhetssynpunkt, det säger idag brandmästare i Eskilstuna Rolf Forsell, med anledning av GUIFs match mot Redbergslid på tisdag, som med stor sannolikhet kommer att dra fullt hus. Det skulle kunna ta upp till 20 minuter att utrymma lokalen, enligt Rolf Forsell: