Pelle Svenssons anmälan utreds

Miljöåklagaren i Östersund, Christer Jarlås har startat en förundersökning efter de polisanmälningar som Pelle Svensson gjort mot ett byggföretag i Sundsvall.
Företaget som äger Volmsta gård har servitut, det vill säga rätt att använda, skogsbilvägar på Pelle Svenssons mark. Vägarna som används för travträning förstördes vid den senaste tidens oväder och då lades ett mineralhaltigt stenmjöl på. Miljöåklagaren undersöker nu om den vägbeläggningen kan störa omgivande skog och vattendrag och hoppas att förundersökningen ska vara klar vid årsskiftet.