Luften undersöks i förskola

I Torshälla ska fastighetsbolaget fortsätta att undersöka luftkvalitén i förskolan under hösten.
Arbetsmiljöverket har tidigare gjort mätningar som visar att koldioxihalten var för stor på en av förskolorna. Därför ställde man krav på förvaltningen i Torshälla att göra något åt det. Det kan också bli aktuellt med att investera i nya ventillationsanläggningar.